MET DANK AAN...

Het Nachtlichtfestival is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun en medewerking van een groot aantal vrijwilligers, medewerkers, bedrijven, organisaties, sponsoren, omwonenden en vele anderszins welwillend betrokkenen.
Het bestuur van Stichting KunstKlank wil hierbij haar grote dank en waardering uitspreken voor hun ondersteuning en inzet. In willekeurige volgorde:

Alle artiesten en kunstenaars

Alle vrijwilligers

Alle sponsoren en subsidiegevers Klik hier

Alle donateurs

Bewoners Voorstraat en omgeving

De mensen en organisaties die hun panden en tuinen ter beschikking hebben gesteld: Ineke Huibregtsen, Carla van Oosten, familie Timmers, familie Van Eeden, familie Van Triest, Koos Samson, familie Van Hall, Bea van Stijn, Ontwikkelingsmaatschappij Hof van Holland, D-Winkels, Hotel Royal, Oude Jeroenskerk.

Medewerkers en bestuur Gemeente Noordwijk

Inrichting/vormgeving Lindenplein: Dorien van den Berg

Schilderfestival/ Stichting Expozee

Organisatie Talent op Straat: Dorine Holman

Technische ondersteuning: Nico van Hoogstraeten en Wim Schelvis

Vormgeving en redactie drukwerk: Peter Minnee, Nanda Alderliefste, Eric Went

Vrijwilligersorganisatie: Ronald Heruer & Ine van Gennip

Nachtbioscoop Royal: Familie Alders, John Pot, Hans en Anneke Eebes,

Fotografie: Wim Kersbergen

Webmaster: Anton Kors

Inrichting online kaartverkoop: Sander Engelberts

Coördinatie donateurs: Els Vink

Algemene ondersteuning: Sjaak Wijnands

Catering artiesten en medewerkers: DP van Leeuwen

Kaartverkoop: de dames en Peter van Boekhandel van der Meer

EHBO Noordwijk

Brandweer Hollands Midden

Geluid Lindenplein: Gijs Kater Audio www.kateraudio.nl/

Wegwijzers keuzetafels: René de Jager

Inrichting Hof van Holland: Jenny Paddenburg en Ingrid Disseldorp

Heren van Noordwijk

En vele anderen...

Organisatieleiding
Nachtlichtfestival

Martha Baalbergen Herma van Piekeren