VOOR DE SLAAP | 19, 20 en 21 november 2021
Na ruim een jaar niet gezongen te hebben is er grote behoefte bij amateurzangers om weer samen te zingen. In november organiseert KunstKlank daarom een A-Meezingdag voor amateurzangers met het thema: wiegeliederen uit verschillende culturen. De audio- en video opnames van het repetitieproces en de uitvoering worden omgezet in een intieme voorstelling met een kleine professionele bezetting in het weekeinde van 20 november.

Concept: Rens Tienstra en Herma van Piekeren.

Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen omtrent Covid-19. Dit kan gevolgen hebben voor de programmering.